Τα παιδιά του μέλλοντος είναι εδώ

Γράφει ο Γιώργοs Φλεβάρηs. Δεν είναι δυνατό να ελπίζουμε ότι θα φτιάξουμε ανεξάρτητους ανθρώπινους χαρακτήρες, όταν η αγωγή των παιδιών βρίσκεται στα χέρια των πολιτικών.  Δεν μπορούμε να πούμε στα παιδιά μας τι είδους κόσμο θα χτίσουν ή πρέπει να χτίσουν. Μα μπορούμε να τα εφοδιάσουμε με τέτοια δομή χαρακτήρα και βιολογική δύναμη ώστε να μπορέ­σουν να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις, να βρουν το δικό τους δρόμο, να φτιάξουν το δικό τους μέλλον με ορθολογικό τρόπο.

Οι νέες γενιές των μαθητών αναπτύσσονται σε διαφορετικό περιβάλλον με διαφορετικά ερεθίσματα από αυτά που συναντούν στη σημερινή τάξη διδασκαλίας αφού πλέον βομβαρδίζονται με ψηφιακές τεχνολογίες, γραφικά πληροφόρησης και βίντεο τα οποία εμποδίζουν και διαταράσσουν την προσοχή τους σε παραδοσιακές μεθόδους μάθησης.  Αυτό γιατί γεννιούνται και μεγαλώνουν πλέον με την τεχνολογία και αναπτύσσουν ικανότητες και δεξιότητες που δεν βρίσκουν αντίκρισμα στις παραδοσιακές τάξης μάθησης.
Οι σημερινοί μαθητές έμαθαν να φτάνουν στις πληροφορίες(γνώση) με ένα μόνο κλικ στα φορητά τηλέφωνά τους και τους υπολογιστές τους, έτσι όταν βρίσκονται στην τάξη και διδάσκονται με παραδοσιακά εγχειρίδια, δημιουργείται κενό εξέλιξης και στα μάτια των νέων μαθητών φαίνεται ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι αποτελεσματικό και επομένως δεν τους ελκύει.
Ταυτόχρονα πολλοί εκπαιδευτικοί που δεν ακολουθούν την εξέλιξη των τεχνολογιών αρχίζουν να νοιώθουν την απαξίωση από τους μαθητές.
Τropaio: Πρώτο και με διαφορά!