Μπάζα, έπιπλα, ξερά χόρτα και κάθε λογής σκουπίδια διάσπαρτα στη Λαυρεωτική


Αγαπητό Τropaio: Σε απέραντο σκουπιδότοπο έχουν μετατραπεί οι οικισμοί.. Μπάζα, έπιπλα, ξερά χόρτα και κάθε είδους απορρίμματα στοιβάζονται σε βουνά, συνιστώντας κίνδυνο για πρόκληση πυρκαγιάς.
Μόνο αν τους καλέσουμε επανειλημμένες φορές θα έρθουν να τα μαζέψουν. Εκτός αυτού σε κάποια σημεία δεν υπάρχουν κάδοι ανακυκλώσεις, οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί εδώ και καιρό.

Πρέπει να κάνουμε χιλιόμετρα για να πετάξουμε τα ανακυκλώσιμα σκουπίδια. Αν δεν έχουμε αυτοκίνητο, δεν μπορούμε να τα πετάξουμε, επισημαίνει στο Τropaio αναγνώστης που διατηρεί κατοικία σε οικισμό στην Κερατέα.
Tropaio: Αγαπητέ αναγνώστη. «Η ρύπανση αυτή προκαλείται από διάφορες ενέργειες ασυνείδητων συμπολιτών μας, οι οποίοι εναποθέτουν άχρηστα υλικά, μπάζα και κάθε λογής σκουπίδια μέσα στο φυσικό περιβάλλον. Αυτό είναι το πρόβλημα, αυτή είναι “η ρίζα του κακού” και ως εκ τούτου δεν πρέπει να κρινόμαστε από την ύπαρξη σκουπιδιών αλλά από την ανταπόκριση μας στην περισυλλογή τους», Όσον αφορά τον δήμο, εδώ απαιτείται θέληση και επαγγελματισμό, όχι δικαιολογίες και μετατόπιση ευθυνών.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Α . Χ .

Τropaio: Εδώ τα λέτε και τα λέμε όλα!