Πάει περίπατο  η ανακύκλωση σε μερικούς δήμους

TROPAIO: Ανακυκλώσιμα και σύμμικτα στο ίδιο απορριμματοφόρο, Ασθενή η ανακύκλωση σε μερικούς δήμους, τη λένε τα υπουργεία περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών; Αναμφισβήτητα, τα ανωτέρω δείχνουν την παντελή έλλειψη σοβαρότητας και σχεδιασμού από πλευράς δήμων και Κυβέρνησης καθώς και την αδυναμία τους να αντιληφτούν και να διαχειριστούν κρίσιμα ζητήματα, που απαιτούν τον συντονισμό πολλών εμπλεκόμενων φορέων.

 Προκύπτουν επίσης, αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τη συνεργασία και την άσκηση αρμοδιοτήτων, εκ μέρους των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών και του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, αλλά, και σχετικά με την ανυπαρξία σχεδίου του ΕΔΣΝΑ που να αναγνωρίζει τις ανάγκες και σχεδιάζει τις δράσεις των ΟΤΑ στη διαλογή στην πηγή.

Δήμαρχος είχε δηλώσει προ λίγων μηνών  στο TROPAIO, Τι πραγματική αλήθεια που επικρατή στα σκουπίδια – ανακύκλωση.

Mας δήλωσε πως το οργανωμένο σχέδιο ανακύκλωσης αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την…… αλλαγή που σηματοδοτείται στον τομέα Καθαριότητας, παραδέχθηκε σε μια κρίση ειλικρίνειας, την ζοφερή αλήθεια για τους μπλε κάδους και την πραγματική χρησιμότητά τους. «Τα απορριμματοφόρα που μαζεύουν σκουπίδια, μαζεύουν και τους μπλε κάδους και το αντίστροφο» δήλωσε ο δήμαρχος παραδεχόμενος ουσιαστικά ότι στο θέμα ανακύκλωση, επικρατεί ένα μπάχαλο!

Με λίγα λόγια τα απορριμματοφόρα της Καθαριότητας μαζεύουν τα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία καταλήγουν στα σκουπίδια και τα αντίστοιχα οχήματα της ανακύκλωσης, για τα οποία οι πολίτες έχουν πληρώσει ένα σωρό λεφτά, μαζεύουν σκουπίδια.
Αν και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προσπάθησε να «μπαλώσει» την παραδοχή του δημάρχου, επέμεινε ότι …έτσι είναι τα πράγματα, ενώ προχώρησε ένα βήμα παρακάτω, δηλώνει ευαισθητοποιημένος για το περιβάλλον… Ειλικρινέστατος ο Δήμαρχος.

12 Χρόνια Τropaio: Πρώτο και με διαφορά!