Είναι καλές η συνεργασίες στο δήμο Λαυρεωτικής, Nαι η όχι;

Tropaio:  Η συνεργασίες είναι καλές για ένα και μοναδικό σκοπό, για το καλό του τόπου, και όχι να συνεργαστούμε για να εξασφαλίσουμε την καρέκλα. Επισημαίνουμε για της συνεργασίες ότι φταίει η έλλειψη συνεννόησης. Δεν συνεννοούμαστε μεταξύ μας για να θέσουμε κοινούς στόχους και να φτάσουμε σταδιακά στην επίτευξη τους. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια.
Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να συνεννοηθούμε μεταξύ μας για όλα αυτά που μπορούν να φέρουν ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας, επιδιώκοντας το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.
Από μια ορθολογική και ολοκληρωμένη αξιοποίηση του θαλάσσιου μετώπου, έως και την επιβαλλόμενη στροφή μας σε συγκεκριμένες τουριστικές θεματικές ενότητες, όπως ο τουρισμός, η επίτευξη μιας ικανοποιητικής έκβασης περνά υποχρεωτικά μέσα από το επίπεδο της συνεννόησης.
Πρώτο βήμα στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός άτυπου think tank («δεξαμενής σκέψης»), στο οποίο θα συμμετέχουν όλες οι τοπικές Αρχές και οι φορείς, με αναπτυξιακό προσανατολισμό.
Με «όχημα» αυτό να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να χαράξουμε μια ενιαία στρατηγική για το μέλλον της περιοχής μας, προσπαθώντας από κοινού να βρούμε αυτά που μας ενώνουν και να απομονώσουμε αυτά που μας χωρίζουν. Ένα τέτοιο όργανο θα μπορούσε να θέσει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του, εκτός άλλων:
Το εν γένει οικονομικό μοντέλο που θα πρέπει να υιοθετήσουμε ως πόλη για το μέλλον. Την ανάδειξη και μεγιστοποίηση του αναπτυξιακού ρόλου του λιμανιού. Ο προαστιακός επιτέλους να φτάσει στο Λαύριο.
Σε κάθε περίπτωση, ας γίνει κατανοητό ότι μόνο μέσα από τη συστηματική συνεννόηση και συνεργασία θα μπορέσουμε να σχηματίσουμε ένα ενιαίο μέτωπο, αποφεύγοντας πιθανές τριβές και προστριβές που μπαίνουν τροχοπέδη στο μέλλον. Κανείς δεν μπορεί μόνος του, όσο ισχυρός και αν πιστεύει ότι είναι, όπως και κανείς δεν είναι (και δεν μπορεί να είναι) υπεράνω της πόλης.
Ε, λοιπόν, με ανάλογη περίπου συλλογιστική η πλέον ενδεδειγμένη προτροπή των καιρών μας πρέπει να είναι για όλες και όλους που μας ενώνει το τοπικό, κοινό, συμφέρον!
Τropaio: Πρώτο και με διαφορά!